Ecolint Doetinchem

Tijdens mijn stage bij ingenieursbureau Doetinchem heb ik onder andere gewerkt aan een inrichtingsvoorstel voor een kleine bypass door een industrieterrein langs de Oude IJssel. Gemeente Doetinchem vroeg zich af of er binnen dit industrieterrein mogelijkheden zijn voor een doorgaande waterverbinding met zowel ecologische als recreatieve waarden.

In de kern van Doetinchem wordt de Oude IJssel bekneld door industriële activiteit; begroeide oevers gaan over in betonnen kades. Aangezien de Oude IJssel een belangrijke ecologische verbindingszone vormt, moet hier een oplossing voor gevonden worden.

Binnen een industrieterrein liggen een viertal vijvers. Twee ervan zijn restanten van oude stroomgeulen en hebben in het verleden onder andere gediend als natuurlijke drinkplaatsen voor het vee. Ten behoeve van zandwinning zijn deze verder uitgebaggerd. Tegelijkertijd zijn er twee bijgegraven. Door overloopgeulen en duikers zijn deze vijvers met elkaar verbonden, maar door jarenlang achterstallig onderhoud en vuilstort is deze verbinding nooit watervoerend geweest.

De belangrijkste ingrepen binnen dit plan zijn de waterlopen uitdiepen en voorzien van een dynamische bodem. Pleksgewijs wordt bossage verwijderd om lichtinval langs de oever te bevorderen. Duikerlengtes worden zo veel mogelijk ingekort.
Kwelwater uit de omgeving dat op dit moment rechtstreeks wordt afgevoerd naar de Oude IJssel, wordt gebruikt om de waterloop watervoerend te maken. Langs de route wordt ruimte gereserveerd voor twee geïsoleerde poelen. Door afvoer van het maaisel wordt langs de wandel en fietsroute een kruidenrijke berm ontwikkeld. Werknemers van naastgelegen bedrijven kunnen tijdens hun pauze langs dit ecolint een wandeling maken.

   

 

 
Studie opdrachten

   

 

sitemap  |  zoeken  |  favorieten  |   disclaimer  nick lenderink  |   Website by iBranding