De Wamberg Den Bosch

Landgoed de Wamberg ligt ingeklemd tussen de driehoek s’ Hertogenbosch, Rosmalen en Berlicum in het dal van de Grote Wetering en dat van de Aa. Het woord 'wam' zou zijn afgeleid van 'wamen' ofwel modder doen opwellen. Men had er vaak last van hoog water. Ook nu nog staan sommige graslanden geregeld blank. Het landgoed wordt doorsneden door de Wambergse Beek en de Loopgraaf.

De van oorsprong woeste gronden werden ontgonnen om de nabijgelegen stad 's Hertogenbosch van voedsel te kunnen voorzien. Zo ontstond een agrarisch landschap met akkers, weilanden en pachtboerderijen. Dijkjes moesten het water weren. Door verdergaande uitbreidingen van ’s Hertogenbosch en Rosmalen en toename van verkeer, dreigt het landgoed met de omringende weilanden en waterlopen aangetast te worden. Op het landgoed ligt een dassenburcht die afhankelijk is van de bestaande weilanden als foerageergebied. Het water van de Wetering en de Wambergse beek dient zoveel mogelijk te worden vastgehouden.

Dit plan is uitgegaan van de natuurlijke laagtes rond het landgoed. Bij hoog water kan de Wetering stijgen en de naastgelegen graslanden overspoelen. De oude dijkjes worden hersteld, zodat zij net als vroeger het wassende water zullen keren. Door de Wetering een vrij profiel te geven, zal deze gaan meanderen en zo langer in het plangebied verblijven. De Wambergse beek krijgt een kunstmatig kronkelende loop en zal bij hoogwater de aangelegde bypass vullen. Op deze manier is de huidige wateroverlast op het landgoed beter in de hand te houden.

Doordat meerdere waterlopen naar hetzelfde punt willen uitstromen, is er voor gekozen om tussen s’Hertogenbosch en Rosmalen ruimte te eisen voor natte natuur. Een bestaande sluis dient als waterkering en zorgt ervoor dat de Aa van gecontroleerde waterloop, naar meanderende waterloop overgaat.

  

Concept De Wamberg

 

Deeluitwerking water

 

Profielen

 

Oevers

 
Studie opdrachten

   

 

sitemap  |  zoeken  |  favorieten  |   disclaimer  nick lenderink  |   Website by iBranding