De Waalsprong Nijmegen

‘de Waalsprong’ is de nieuwe uitbreiding van Nijmegen. Met het dorp Lent als oude kern en poort tot Nijmegen, staat deze wijk in het teken van natuur, recreatie en wonen in het oude rivierenlandschap. Elementen uit het verleden, zoals een oud karrenspoor en boomgaarden dienen een prominent plekje binnen de planvorming te krijgen.

Lent als poort naar Nijmegen, omsloten door de Waal, is het voorgestelde concept waarop het eindontwerp is gebaseerd. Het gebied ten Oosten van Oosterhout gaat op grote schaal water bergen. Drie grote eilanden worden deels bebouwd met vrijstaande villa’s. De opbrengst van deze kavels wordt geïnvesteerd in een recreatieve route, visplekken en kleine strandjes (rood voor groen). De rand van Lent wordt versterkt met nieuwe hoogbouw, zodat een sterk contrast ontstaat tussen groen en rood. Deze rand wordt voorzien van een boulevard en een horeca-eiland. Op deze manier vormt zich een niet te missen poort naar Nijmegen. De bestaande boomgaarden ten zuiden van Ressen blijven gehandhaafd en geven een soort geheugen naar de situatie hoe het ooit in het gehele plangebied was. De lijnstructuur van deze gaarden wordt met nieuwe beplanting binnen bedrijventerrein Nieuw Ressen doorgezet. Landgoed Oosterhout blijft gehandhaafd en met de eilandenreeks en omliggende graslanden zal het een sterk recreatief geheel vormen binnen de driehoek Lent, Ressen en Oosterhout.

  

Concept Waalsprong

 

Masterplan

 

Deeluitwerking

 

Voorbeeld eiland

 

Boulevard Lent

 
Studie opdrachten

   

 

sitemap  |  zoeken  |  favorieten  |   disclaimer  nick lenderink  |   Website by iBranding